ASTON SERVICE

Ltd. Bulgaria

Фирма "Астон Сервиз" ООД е регистрирана на 23.04.2002г. с адрес на управление гр. София, бул. "Рожен" № 9

От създаването си фирмата извършва дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, дейности по управление на отпадъци, зимнна поддръжка на пътната мрежа, поддържане на чистотата на обществените площи и пространства и др.

Средно списъчната численост на персонала за 2010 е 285  човека със съответната специализация и квалификация, като фирмата наема допълнително персонал по граждански договори и ползва услугите на различни консултанти и експерти.

ДЕЙНОСТ​

Основните дейности са диверсифицирани, съобразно договорите и изискванията на клиентите. Дружеството има подписани концесионни договори за събиране и извозване на отпадъци в Община Русе и прилежащите и села до 2011 година, договор с Община Иваново до 2010г., договор с Община Девин за срок от 4 години до 2014г...